RAZA RUBIA GALLEGA Estudos científicos - Tesis e libros publicados

Tesinas de Licenciatura

- Sueiro Mouteira. Rosa María. (1990). Análisis de los factores que afectan al rendimiento y a la composición de la leche de vaca en Galicia. USC.

- Fernández Rodriguez. Alfredo. (1991). Estudio y valoración de las características seminales de los toros del CENSYRA de Galicia utilizados en inseminación artificial. USC.

- Sánchez Fernández. Beatriz. (1996). Medida del color y del pH en músculo y su importancia en la calidad de la carne de la Denominación Específica “Ternera Gallega”. USC.

- Moreno. Ana Dios. (1997). Influencia del sistema de manejo en el ritmo de crecimiento, calidad de la canal y calidad de carne del tipo ternero cruzado rubio gallego x holstein. USC.

- Varela García. Alvaro. (1998). Estudio de la composición tisular de las canales de la raza Rubia Gallega mediante la capacidad predictora de la décima costilla. USC.

- Cantalapiedra Álvarez. Jesús Juan. (1999). Estudio de la influencia del Programa de Mejora Genética en la evolución de la conformación y peso vivo de la raza Rubia Gallega. USC.

- García Fernández. Javier. (1999). Composición física y química de la canal y el quinto cuarto de los terneros de raza Rubia Gallega: Efecto del sexo y la edad. USC.

Todos estos interesantes e numerosos traballos permitiron o desenrrolo e avance da raza á situación actual, de tal modo que a Rubia Galega é hoxe en día unha das agrupacións étnicas máis coñecidas e valoradas en todo o territorio español e, incluso, fora das nosas fronteiras, recoñecemento que repercutiu de forma beneficiosa nos criadores que conforman a Asociación e que, sen dúbida, son a clave do éxito dada a súa implicación no programa de cría, e na súa vez máis concienciación da importancia genética do seu gando e da súa vinculación co territorio que lle é propio, xa que a raza bovina Rubia Galega é o expoñente máis representativo do agro galego, tan constitutiva de Galicia, como a paisaxe, as costumes, ou o idioma.« Voltar

» Tesinas de Licenciatura

» Tesis doctorais

» Artigos científicos publicados

» Libros publicados

© 2017 Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Rubia Gallega
   C/ Ramón Montenegro 18 Bajo - 27002 Lugo
   Teléfono 982 226 068