ACRUGA Xunta Directiva

Composición da Xunta Directiva

Presidente: D. César Dorado Pin
Vicepresidente: D. Miguel Fernandez Arrojo
Secretario: D. Modesto Arias López
Tesoureira: Da. Adita Prados Vega
Interventor: D. Diego Gutiérrez López
Vocal 1: D. José M. Pérez López
Vocal 2: D. Modesto Arias López
Vocal 3: D. José Luis Fernández Pérez
Vocal 4: D. Jesús Varela Mourelle
Vocal 5: D. Manuel Berdeal Díaz
Vocal 6: Da. Mª Teresa Gandoy Vázquez

Secretaria Executiva: Da. Maria J. Rodríguez Morodo« Voltar

© 2017 Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Rubia Gallega
   C/ Ramón Montenegro 18 Bajo - 27002 Lugo
   Teléfono 982 226 068