ACRUGA Impresos

Declaración de baixa do Libro Xenealóxico da Raza Rubia Galega

Debe acceder desde la página de inicio a su Área de Socios para este trámite« Voltar

» Declaración de nacimiento Libro Xenealóxico da Raza Rubia Galega

» Solicitude de cambio de titularidade da explotación

» Declaración de baixa do Libro Xenealóxico da Raza Rubia Galega

» Solicitude de baixa da explotación

» Solicitude de visita para inscrición no rexistro auxiliar

» Solicitude de alta de socio

© 2017 Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Rubia Gallega
   C/ Ramón Montenegro 18 Bajo - 27002 Lugo
   Teléfono 982 226 068