S�guenos en TwitterS�guenos en Facebook

BENEFICIARIOS CONVENIO DE COLABORACIÓN Nº 1-2019 ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO E ACRUGA DA ACTIVIDADE "DINAMIZACION E POTENCIACION DA INTEGRIDADE DA RAZA BOVINA RUBIA GALEGA NAS EXPLOTACIONS LUCENSES. EIXO 2: PROMOCIÓN E POTENCIACIÓN DE REPRODUCTORAS INSCRITAS NO REXISTRO DEFINITIVO DO LIBRO XENEALÓXICO DA RAZA RUBIA GALEGA NAS EXPLOTACIÓNS DA PROVINCIA DE LUGO".ANUALIDADE 2022.Descargar Listado