Síguenos en TwitterSíguenos en Facebook

RUBIA GALLEGA > Convenio ACRUGA - Diputación de Lugo


LISTADO DE DESESTIMADOS PROPOSTOS DAS SUBVENCIÓNS PARA A DINAMIZACIÓN E POTENCIACIÓN DA INTEGRIDADE DA RAZA BOCINA RUBIA GALLEGAS NAS EXPLOTACIÓNS LUCENSES; EIXO 2: PROMOCIÓN E POTENCIACIÓN DE REPRODUCTORAS INSCRITAS NO REXISTRO DEFINITIVO DO LIBRO XENEALOXICO DA RAZA RUBIA GALLEGA NAS EXPLOTACIÓNS DA PROVINCIA DE LUGO.

LISTADO DE BENEFICIARIOS PROPOSTOS DAS SUBVENCIÓNS PARA A DINAMIZACIÓN E POTENCIACIÓN DA INTEGRIDADE DA RAZA BOCINA RUBIA GALLEGAS NAS EXPLOTACIÓNS LUCENSES; EIXO 2: PROMOCIÓN E POTENCIACIÓN DE REPRODUCTORAS INSCRITAS NO REXISTRO DEFINITIVO DO LIBRO XENEALOXICO DA RAZA RUBIA GALLEGA NAS EXPLOTACIÓNS DA PROVINCIA DE LUGO.

Video da firma do Convenio

Axudas para a Dinamización e Potenciación da Integridade da Raza Bovina Rubia Galega

LISTADO DE DESESTIMADOS DAS SUBVENCIÓNS PARA DINAMIZACIÓN E POTENCIACIÓN DA INTEGRIDADE DA RAZA BOVINA RUBIA GALEGA NAS EXPLOTACIÓNS LUCENSES; EIXO 2: PROMOCIÓN E POTENCIACIÓN DE REPRODUTORAS INSCRITAS NO REXISTRO DEFINITIVO DO LIBRO XENEALÓXICO DA RAZA RUBIA GALEGA NAS EXPLOTACIÓNS DA PROVINCIA DE LUGO, ANUALIDADE 2020(APROBADO POR ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO DO 18 DE XUÑO DE 2021)

Resolución de concesión das subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para a promoción e potenciación de reprodutoras inscritas no Rexistro Definitivo do Libro Xenealóxico da raza Rubia Galega nas explotacións da provincia de Lugo, anualidade 2020

LISTADO DE BENEFICIARIOS DAS SUBVENCIÓNS PARA DINAMIZACIÓN E POTENCIACIÓN DA INTEGRIDADE DA RAZA BOVINA RUBIA GALEGA NAS EXPLOTACIÓNS LUCENSES; EIXO 2: PROMOCIÓN E POTENCIACIÓN DE REPRODUTORAS INSCRITAS NO REXISTRO DEFINITIVO DO LIBRO XENEALÓXICO DA RAZA RUBIA GALEGA NAS EXPLOTACIÓNS DA PROVINCIA DE LUGO, ANUALIDADE 2020 (APROBADO POR ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO DO 18 DE XUÑO DE 2021)

LISTADO DE BENEFICIARIOS PROPOSTOS DAS SUBVENCIÓNS PARA DINAMIZACIÓN E POTENCIACIÓN DA INTEGRIDADE DA RAZA BOVINA RUBIA GALEGA NAS EXPLOTACIÓNS LUCENSES; EIXO 2: PROMOCIÓN E POTENCIACIÓN DE REPRODUTORAS INSCRITAS NO REXISTRO DEFINITIVO DO LIBRO XENEALÓXICO DA RAZA RUBIA GALEGA NAS EXPLOTACIÓNS DA PROVINCIA DE LUGO, ANUALIDADE 202

LISTADO DE DESESTIMADOS PROPOSTOS DAS SUBVENCIÓNS PARA DINAMIZACIÓN E POTENCIACIÓN DA INTEGRIDADE DA RAZA BOVINA RUBIA GALEGA NAS EXPLOTACIÓNS LUCENSES; EIXO 2: PROMOCIÓN E POTENCIACIÓN DE REPRODUTORAS INSCRITAS NO REXISTRO DEFINITIVO DO LIBRO XENEALÓXICO DA RAZA RUBIA GALEGA NAS EXPLOTACIÓNS DA PROVINCIA DE LUGO, ANUALIDADE 2020

Resolución de concesión das subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para a promoción e potenciación de reprodutoras inscritas no Rexistro Definitivo do Libro Xenealóxico da raza Rubia Galega nas explotacións da provincia de Lugo

Beneficiarios Programa Dinamización Raza Rubia Galega

BASES DINAMIZACIÓN E POTENCIACIÓN DA INTEGRIDADE DA RAZA BOVINA RUBIA GALEGA NAS EXPLOTACIÓNS LUCENSES. EIXO 2: PROMOCIÓN E POTENCIACIÓN DE REPRODUTORAS INSCRITAS NO REXISTRO DEFINITIVO DO LIBRO XENEALÓXICO DA RAZA RUBIA GALEGA NAS EXPLOTACIÓNS DA PROVINCIA DE LUGO
Páginas 16 a 25